Pod terminem landing page rozumiemy w języku marketingu takie miejsce w sieci, do którego trafia osoba zainteresowana konkretnym zagadnieniem.

Stworzenie dobrej landing page wymaga od projektanta dużej uwagi i dbałości o szczegóły

Stworzenie dobrej landing page wymaga od projektanta dużej uwagi i dbałości o szczegóły

Landing page (bądź też „jump page”) ukazuje się naszym oczom od razu po kliknięciu na reklamowy e-mail lub baner.

Banery i e-maile reklamowe to nie jedyny sposób, w jaki możemy odwiedzić taką stronę. Wielu internautów staje się gośćmi landing page pod kliknięciu linku sponsorowanego czy odnośnika pojawiającego się po wpisaniu słów kluczowych w polu tekstowym wyszukiwarki.

Ale czym właściwie są dla branży reklamowej strony docelowe? Są to strony lub całe witryny internetowe ściśle powiązane z przekazem reklamowym, których zadaniem jest pozyskanie klienta dla reklamodawcy. Klientem może być w tym wypadku zamawiający nasze produkty użytkownik Internetu czy nawet czytelnik naszych newsletterów lub uczestnik konkursu. Kluczową rolą, jaką spełnia ponadto landing page jest dostarczanie bieżących informacji o kierunkach z jakich przychodzą użytkownicy, ścieżce linków, jaką obierają na naszej stronie oraz gdzie dalej kierują swoje kroki w sieci.

Niezwykle istotne w projektowaniu sprawnie działających i przyjaznych dla użytkownika landing page jest skoncentrowanie się na oczekiwaniach naszego klienta i ewentualnych ograniczeniach, jakie może spotkać na swojej drodze ze względu na np. typ łącza, typ oprogramowania czy rozdzielczość monitora. Landing page ma przede wszystkim dostarczyć odwiedzającemu określony pakiet informacji z jednej strony, a z drugiej powiększyć nasz zasób wiedzy o potencjalnym kliencie. Tworzenie dobrych stron docelowych jest sztuką łączenia tych dwóch celów, gdzie najważniejszym kryterium jest szybkość i komfort użytkowania. Stąd niepożądana jest np. sytuacja, w której trzeba czekać dłuższy czas na załadowanie się strony.